Tálca bejárati kapu templom

Református templom - Csabai házak

Fotó: Kalocsai Richárd A herendi református templomot szeptember án, vasárnap délután szentelte fel Steinbach József püspök, a helyi tálca bejárati kapu templom szeptember án tartott először istentiszteletet az épület falai között.

Az alkalomra mi is ellátogattunk.

Gyülekezeti köszönet

Szinte tele vannak a padok, amikor belépünk a templomba a vasárnap délután négy órakor kezdődő istentiszteletre. Az ajtóban Bíró Attila épületgondnok és Németh Ferenc herendi gondnok fogadja az érkezőket.

A hivatalosan kilencven férőhelyes templombelsőt hatvan-hetven ember tölti meg, látni köztük kis- és nagygyermekes családokat, kamaszokat, fiatal felnőtteket, de szép számmal vannak középkorúak és nyugdíjasok is. Örüljetek Kovács Botond Árpád lelkipásztor Mózes második könyvének Öröm ebben az újonnan felszentelt templomban az első istentiszteleten együtt lenni, az Úrnak Igéjét hallgatni és őt dicsőíteni — kezdte prédikációjában a lekész.

Elképzelhetetlen, hogy a Fiúisten nélkül megépülhetett hpv nyelvben és transzmisszív ez a csodálatos templom. Azért építettük ezt a hajlékot, mert az az örömhír, hogy Isten Fia feláldoztatott a kereszten, és így megnyílt minden hívő számára a mennyek országa.

A mennyországnak egy kis része az, hogy itt áll ez a hajlék. Hálaadás és öröm tölti be a szívünket, de tálca bejárati kapu templom templom célja között nincs különbség, Isten Igéje mindenkinek egyformán szól — fogalmazott Kovács Botond Árpád.

Az idős asszony a lelkész után köszönetet mond a szentgáli anyagyülekezetnek is, hogy támogatta és mindenben segítségére volt a herendi közösségnek. Külön kiemeli Csizmadia Ferenc presbitert, akinek adománya miatt lehetnek most énekeskönyvek a herendi templom padjain.

A tardonai református templom története

A porcelángyárban dolgozott, és családjában ő az egyedüli református. Minden vasárnap átjár Szentgálra az istentiszteletre, sokszor Németh Ferenc gondnok viszi át autóval, aki maga is herendi. Az asszony az istentisztelet után elmondja, hogy a múlt heti, szép templomszentelés óta érlelődött benne ez a köszönet. Szerinte az, hogy ban Herenden református tálca bejárati kapu templom épülhetett, nagy csoda és valódi szenzáció. Megható volt számára, hogy részt vehetett az első istentiszteleten, és nem akarta kihagyni az alkalmat a köszönetnyilvánításra.

Amíg beszélgetünk, addig a gyülekezet többi tagja már a templom alagsorában lévő közösségi tér, illetve a hátsó udvar felé tart, ahol szeretetvendégség várja azokat, akik nem rohannak haza.

Különleges alkalom, amelyre a lelkipásztor saját készítésű túrós süteménnyel készült.

a leghatékonyabb féreghajtó revízió

Oda tart Bachstetter Imréné Kocsis Éva is, aki Bándról jár át Szentgálra minden vasárnap annak ellenére, hogy egy baleset következtében néhány év óta csak bottal tud közlekedni.

Együtt sétálunk, miközben elmondja, hogy huszonhét éve él Bándon, és pont ennyi ideje tagja a szentgáli gyülekezetnek, mivel a Szentgálhoz tartozó Bándon nincs se templom, se gyülekezet. Hálát adok a Jóistennek, hogy felépülhetett — mondja. Éva néni szerény, csak véletlenül derül ki, hogy hamarosan elkészül az adományként felajánlott két fehér, horgolt úrasztali terítővel.

hpv herpesz be

Fotó: Kalocsai Richárd Mire Éva nénivel odaérünk, már az udvaron vannak az asztalok, körülötte családként ülnek a gyülekezet tagjai, az asztalon még látni néhány szeletet a lelkész süteményéből és pár szem frissen sült pogácsát.

Az asztal mellett ül Németh Ferenc gondnok is, aki a nyolcvanas évek második felében került Herendre, utána találta meg a helyét a szentgáli gyülekezetben.

Proteco elite 4 (aster) kétszárnyas kapunyitó motor

Elmondja, hogy már akkor több református élt a településen, mint amennyit mások, köztük a szentgáli lelkész gondolt volna. Az akkori lelkész azt mondta, hogy ha össze tudok gyűjteni három embert, akkor csütörtökönként átjön és tart bibliaórát. Végül harminc-negyven ember vett részt ezeken az alkalmakon — mondja kis mosollyal a gondnok.

detoxionis toxinok

Viszont az évek alatt ez a szám nem nőtt, sőt egyre fogyatkozott. Aztán maradtunk nyolcan-tízen, akik vasárnaponként átmentünk Szentgálra.

Református templom - Csabai házak

Most nagyon bízom abban, hogy itt fel lehet pörgetni a gyülekezeti életet — mondja Németh Ferenc. Látványtallér A herendi templom jellegzetessége kétségkívül az egyedi harangtorony és benne a fényesen csillogó harang.

A csendülés, amelyet negyedóránként lehet hallani, digitális hangkeltésű. Évtizedes vágy A herendi református közösség már évtizedek óta dédelgeti a gondolatot, hogy saját imahelyük legyen. Eleinte gyülekezeti házban gondolkodtak. Kovács Botond Árpád visszaemlékezik, hogy a beiktatása utáni első presbiteri gyűlésen egy imádság formájában hangzott el először ennek a kérése.

Az imádságot aztán tett követte, a Magyar Kormány kilencvenmillió forintos támogatásával kezdődött el a templomépítés és a gyülekezeti komplexum tervezése. Az ünnepélyes alapkőletétel után másfél évvel készült el az épület teljes bútorzattal, kiegészítve egy gránitkőből készült kolumbáriummal.

Összesen 18 ,04 A szabadon álló, egytornyú, barokk stílusban épült templom külseje egyszerű. Csak a főhomlokzata gazdagabb tagoló elemekben. Vízszintes osztó elem a bejárati ajtó szemöldökének magasságában és a koronázó párkány folytatásánál kialakított párkány.

A teljes beruházás — a társadalmi munkákat, a természetbeni adományokat és a szellemi terméket is anyagiakra vetítve — százharmincötmillió forint volt. Fotó: Kalocsai Richárd Kovács Botond Árpád elárulja, hogy Herenden száz-száztíz reformátusról tudnak, de a számuk a es népszámlás alapján több, a beköltözőknek köszönhetően pedig egyre gyarapodik. A lelkész reméli, hogy az istentiszteletek mellett rétegalkalmakat is tarthat.

Igék a templom falain Az úrasztala feletti igét Steinbach József püspök választotta ki a Máté evangéliumából.

Kapcsolat A tardonai református templom története Tardona községben a ma álló református templom építése előtt több épületet lehet feltételezni, az első már a középkorban állt, s ez ekkor még katolikus volt. Kezdetben fatemplomok várták a híveket, de még a reformáció térhódítása előtt kőtemplomot építettek. Településünket a reformáció szele már az as évek második felében elérte, től már a templom is református kézen van.

A bejárati ajtó feletti ige Kovács Botond Árpád lelkipásztor választása. A harangot díszítő kehely kenyeres tálcával egy klenódium ábrázata, eredetijét Kovács Levente, a lelkész testvére készíttette lelkipásztor szüleik, Kovács Emil és Kovács Hajnalka emlékére Három keresztelő Mialatt beszélgetünk, néhány gyermek zsibong, játszik egymással a frissen térkövezett udvaron. Néha oda-odajönnek az asztalhoz, és elvesznek egy-egy szelet süteményt. A játszó gyerekek között vannak Szabó Zoltán és felesége, Éva gyermekei is.

A család néhány éve költözött Nyíradonyból Herendre, eddig az egyik veszprémi gyülekezetbe jártak.

a condyloma okai és kezelése

Szabó Zoltán, aki a nyíradonyi gyülekezet presbitere is volt korábban, úgy véli, a templom felépülte után a herendi gyülekezet lesz majd a lelki otthonuk. Felesége hasonlóan gondolja, de ő más szempontokat is figyelembe vesz.

Account Options

Mi nem tudunk olyan könnyedén mozogni a három gyerekkel. Tálca bejárati kapu templom sokkal könnyebb lesz így télen és nyáron, a nagy melegben is, hogy csak lesétálunk ide — fogalmaz Éva. Kovács Botond Árpád hozzáteszi, hogy a tizenegy hónapos kislány keresztelője lesz az első az újonnan felszentelt hajlékban, de lesz keresztelő a rákövetkező két vasárnap is. Egyre többen Kovács Botond Árpád szerint a templomon keresztül Isten hívogatja a herendi reformátusokat.

Úgy véli, hogy a hajlék közelsége miatt sokkal többen fognak majd csatlakozni a gyülekezethez, mintha nem épült volna meg.

Szavait igazolja többek között a Szabó család példája, és az asztalnál ül Ida néni is, aki nyolcvanöt évesen vált gyülekezetet a herendiek kedvéért. Számomra a kapcsolatépítés lehetőségét is kínálja ez a templom — mondja Ida néni. Fotó: Kalocsai Richárd Számokban Száz négyzetméter betontömbre épült a komplexum, az alagsorban ötvenfős közösségi tér, a vizesblokkok és vendégszoba kapott helyet.

A templomtér hetvenöt négyzetméter, ahol tizennyolc padra kilencven tálca bejárati kapu templom ülhet le. A torony alatt található a 8,5 négyzetméteres lelkészbejáró, a templom előtti árkád területe 16,5 négyzetméter. Minden területegység alapja trapéz.

Lehet, hogy érdekel